Hệ thống thông gió tòa nhà, DKT, thi công lắp đặt hQệ thống thông gió

PANASONIC SOLUTION

  • Dàn nóng
  • Dàn lạnh âm trần cassette
  • Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
  • Dàn lạnh treo tường
  • Dàn lạnh đặt sàn
Hệ thống thông gió tòa nhà, DKT, thi công lắp đặt hQệ thống thông gió
Điều hòa không khí Daikin

DAIKIN SOLUTION

  • Dàn nóng
  • Dàn lạnh âm trần cassette
  • Dàn lạnh âm trần nối ống gió 
  • Dàn lạnh treo tường
  • Dàn lạnh đặt sàn
giải pháp điều hòa Daikin

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DKT VIỆT NAM

Chúng tôi luôn tuân thủ những giá trị cốt lõi: Đội Ngũ – Chia sẻ lợi ích – Khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng DKT Việt Nam sẽ là một đối tác, nhà cung cấp giải pháp điều hòa, thông gió, điện nhẹ tốt nhất.

60

Công trình mỗi năm

30

Tỷ Doanh Số Mỗi năm

24

Nhân sự

đối tác chiến lược của dkt việt nam

Đối tác chiến lược của DKT Việt Nam